mmm

 

mm

Hem

Kalender
Händelser i vårt område

Gästbok!

 
mmm  

Kopparbergar'n gratulerar...

John Björklund som i torsdags fyllde 73 år! Det var alltså inte fråga om något jämnt firande, men en födelsedag är ändå en födelsedag. Kopparbergar'n tog det i alla fall som en förevändning att besöka födelsedagsbarnet och berätta lite om en av våra musikpersoner i bygden.

Många känner säkert redan John i hans egenskap av ordförande i Bergslagens kammarsymfoniker, även om han lämnat det uppdraget vid senaste årsmötet (juli 2012). Men han har också varit, och är fortfarande ordförande i Ljusnarsbergs kamarmusikförening.

Musik har alltid varit en central del av John Björklunds liv, och han behärskar flera olika instrument. Från början handlade det om klarinett, men numera är fagotten hans favorit. Under en 20 år lång period (1965 – 1985) spelade han blåsinstrument av mera antik modell, varav en del var tidiga föregångare till dagens.

Under utbildningstiden på musikinstitutionen i Uppsala, bildade John tillsammans med några kamrater musikgruppen Joculatore (Jycklarna) och där spelade han krumhorn, skalmeja och olika pommrar. De senare var föregångare till dagens oboer, och ett annat av hans instrument, ducian, utvecklades senare till fagott. Musiken de spelade hade också sin förankring i 1500 och 1600talen, och visorna var ofta av det oanständiga slaget. Joculatore var mycket populära, och gjorde många och långa uppskattade turnéer ute i Europa, bland annat i Polen och Schweiz.

Mellan turnéerna arbetade John som musiklärare, bland annat i Fagersta, men han även studerat nordiska språk, vilket gett honom en bredare pedagogisk behörighet.

Till Kopparberg flyttade familjen Björklund 1995, då hustrun Ullas föräldrar gått bort och de kunde överta den villa på Älvgatan, där makarna bott alltsedan dess.

De två döttrarna, Malin och Tone, har för länge sedan flyttat ut, men Tone träffar John ganska ofta i och med att de båda spelar tillsammans i Grängesbergs orkesterförening.

Ingen av döttrarna var hemma när Kopparbergar'n hälsade på, men det var tre andra unga kvinnor, som kallar sig Camilleri Trio. Det är en internationell grupp som senare ska spela i Hörkens kyrka samma kväll och nu väntar de på att John ska ta dem dit i sin bil. Eftersom vi ändå är på plats, och gärna slår två flugor i smällen, ser vi till att få en kort intervju med de tre tjejerna också.
Men den får ni ta del av senare.

Text och foto: Björn Öringbäck

Kommentera

mm mm