mmm

 

mm

Hem

Kalender
Händelser i vårt område

Gästbok!

 
mmm  

Thyra dubbeljubilerar och inviger

13-09-06

Thyra Lundell i Ställdalen tillhör Kopparbergar'ns allra flitigaste medarbetare, och när hon nu den nionde sptember fyller sjuttio år och dessutom kan fira 50 år som invånare i Ljusnarsberg, tycker vi att det kan vara på sin plats med en närmare presentation.

Thyra kommer ursprungligen från centrala Skåne, men när hon var i femårsåldern flyttade familjen till Ludvikatrakten där hon växte upp. och till Ljusnarsberg (Ställberg) flyttade hon alltså 1963. Efter en tid med olika arbeten, bland annat en period i Stockholm, slog Thyra in på en ny yrkesväg och vid 42 års ålder avlade hon examen som maskiningenjör.
På den tiden tillverkades snöskotern Finncat i Kopparberg och där fick Thyra först jobba med att montera växellådor och blev sedan överförd till ekonomiavdelningen. Trots den förstärkningen gick företaget i konkurs, och för Thyras del var arbetslösheten ett faktum som dock blev kortvarigt. Redan efter fem veckor hade hon jobb igen, den här gången som läkarsekreterare (!) och ekonomiansvarig. Trygghetsrådet gav henne en ekonomisk utbildning, som hon haft stor nytta av både då och senare.
Den gav henne en grund att stå på, då hon åtta år senare startade ett eget företag på ekonomiområdet, och som hon drivit ända till slutet av förra året.

Men Ljusnarsbergarna känner förmodligen mest till Thyra Lundell för hennes engagerade politiska arbete, kommunalt och kyrkopolitiskt, samt för hennes insatser i traktens föreningsliv.

- Mitt intresse för föreningar och att åstadkomma resultat i samarbete med andra, föddes egentligen redan då min dotter började skolan, säger Thyra själv. Det hela började då jag som medlem i Hem och Skola träffade andra engagerade människor som ville verka för förbättring och utveckling.

I kommunpolitiken var Thyra med i LOK redan från starten och fick plats i socialnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Under tre år var hon dessutom fullmäktiges ordförande.

Inom kyrkopolitiken är Thyra verksam sedan mitten av nittiotalet och tjänstgör också som kyrkvärd. Om bakgrunden till sitt engangemang för kyrkan, berättar Thyra:

- Min mor växte upp i ett kristet hem och hon förde med sig en kristen anda genom livet. Hon var precis sådan som jag anser att en god kristen bör vara och hon blev en förebild för mig också. Vänlig, hjälpsam, förstående och tolerant, utan pekpinnar och påträngande missionerande. Så vill jag också vara.
Men politiken, och det gäller även kyrkopolitiken, har hårdnat genom åren, och det är inte längre lika roligt att vara med där.
Att få vara kyrkvärd är däremot något jag uppskattar. Det är en ynnest att få vara delaktig i kyrkans arbete på det sättet.

Men det är inte bara i politiken som Thyra har engagerat sig. Hon är också i övrigt en riktig föreningsmänniska med styrelseuppdrag i flera föreningar, då hennes kunskaper i ekonomi och bokföring ofta gett henne kassörsposten. Så är det tillexempel i Ställdalens Fotoklubb, Kraftsamling för Ljusnarsberg, LOK, Ställdalens Handtryckeri och Örebro Musikkulturförening.
Den förening som ligger henne närmast om hjärtat är nog utan tvekan Ställdalens Naturstudieklubb, där hon sitter på ordförandeposten sedan 1997.

- Naturen har så oerhört mycket att ge av sådant som i dag blir alltmer sällsynt, säger Thyra. Och då menar jag inte bara sällsynta växter och djur, utan också sådant som den tystnad som frihet från trafikbuller, skvalmusik och andra ljudföroreningar. Och tänk bara på alla nyanserna i grön mossa!
Och gammal vindbruten skog kan vara som ett fantastiskt konstverk! Eller att få stå på en höjd och se ut över en vidsträckt myr med öar klädda med vindpinade tallar...

Thyra har ett väldigt medryckande sätt att berätta om känslomässiga upplevelser i samband med vistelser i naturen. Inte så konstigt då, att hon fått uppdraget att på lördag inviga vårt senaste naturreservat, Djupdalshöjden.
Det är ett verkligt hedersuppdrag, som vanligtvis brukar skötas av kommunalråd eller landshövdingar. Experter kommer att närvara och berätta om vad som gör området unikt i fråga om växt- och djurliv, geologi mm, medan Thyra kommer att invigningstala, klippa band och leda en vandring längs någon av lederna i reservatet. Under vandringen vill hon förmedla de känslor man upplever, det själslugn som infinner sig då man låter sig upptas som en del i den helhet som vi kallar naturen. Stressade ljudberoende människor borde absolut få chansen att uppleva en sådan miljö.

Efter invigningen av Djupdalshöjden tar förberedelserna för födelsedagsfirandet vid. 70-årsdagen infaller på måndag, och Thyra tänker fira den med öppet hus på Ställdalens Hotell från klockan 14:00 till midnatt.

Text och foto: Björn Öringbäck

Kommentera

mm mm