mmm

 

mm

Hem

Kalender
Händelser i vårt område

Gästbok!

 
mmm mm

Flera inflyttningar

Det är ju inte så där vansinnigt många som flyttar till vår lilla kommun, men desto mer välkomna är de som ändå gör det.

När Kopparbergar'n var på geomuséet senast, träffade vi ett par besökare, som heter Carina och Kenneth Liljeblad. Under samtalets gång visade det sig att de kanske kunde räknas som nyinflyttade, och därför får de en liten presentation i Kopparbergar'n.

”Kanske” för att de är folkbokförda i Ljusnarsberg sedan 1:a september föra året, och det är ju inte så där alldeles nyligen, och dessutom för att de ännu inte slagit ner sina bopålar här för gott!

Än så länge veckopendlar de till Västerås, men planen är att när båda gått i pension kommer de att slå sig ner på allvar här.
Carina och Kenneth säger sig älska Bergslagen och de har i många år haft ett sommarhus i Kloten, men när de upplevde att tillgången på sevice så småningom blev sämre där, började de söka efter något annat. Det gällde ju också att söka en lämplig plats för permanentboende och valet föll på ett hus i Mossgruvan. Där tillbringar de helgerna med att planera och anägga trädgården, ett arbete som båda gillar. De tycker också om naturen i Bergslagen och Kenneth tycker dessutom om att fiska.

Sitt yrkesverksamma liv har Kenneth ägnat åt att bygga och driva kärnkraftverk, och Liljeblads har i många år även varit bosatta utomlands, bland annat i Belgien. Nu, efter pensioneringen, driver han en bilverkstad i väntan på att även Carina uppnår pensionsåldern.

Carina arbetar inom kriminalvården som frivårdsinspektör, men hon har även tidigare arbetat på anstalt. Kopparbergar'n hälsar naturligtvis Carina och Kenneth välkomna till vårt spridningsområde, och hoppas att de kommer att fortsätta trivas här.

Vi vet att våra presentationer av nyinflyttade är mycket omtyckta, och vi kommer att fortsätta med sådana. En förutsättning är dock att vi får tillåtelse av dem det berör, och att vi kan nå kontakt med dem. Om det är någon nyinflyttad, som vill vara med, men som vi ännu inte talat med, så hör gärna själv av er till oss.

Text och foto: Björn Öringbäck

Kommentera

 

mm mm