mmm

 

mm

HEM

Kalender
Händelser i vårt område

Gästbok!

 
mmm mm

Pub-kväll på Klacken

14-03-19

Nyligen genomfördes ännu en av de näringslivsträffar, där kommunens representanter möter företrädare för näringslivet och diskuterar frågor om utveckling av kommunens näringsliv. 

Arbetet pågick hela dagen och avslutades med en sammanfattning på kvällen, då också Kopparbergarns reporter var närvarande.

Dagens arbete var en direkt fortsättning av Framtidsdagen den 26 november 2013. Den gången var frågeställningarna inriktade på ”Vad har vi? Hur gör andra? Vart vill vi?” Och utifrån de många goda förslag som då kom fram, siktade man nu in sig på ”Hit vill vi!”

Dagens prioriteringar skall sedan omformas till förslag och för den skull har en arbetsgrupp utsetts. I arbetsgruppen ingår följande personer.

Dagens arbete, och även kvällens sammanfattning hade temat var ”Världen förändras”. En kort film (6 min) från Svenskt Näringsliv gav många tänkvärda fakta. Befolkningsökning, ekonomisk tillväxt och annan utveckling i olika länder och världsdelar belystes, liksom hur gamla invanda föreställningar förlorat sin giltighet och måste ersättas av ny insikt.
Också utbildningen måste anpassas efter den snabba förändringen i världen.
Våra studenter måste förberedas för jobb och teknologier som ännu inte existerar och lösa problem som ännu ingen vet att de är problem!

Kommunens näringslivschef, Thomas Larsson redogjorde också för planerna på ett NyföretagarCentrum Bergslagen enligt bilden nedan och Jimmy Hoppe berättade om bakgrund och utveckling på Klacken.

Text och foto: Björn Öringbäck

Kommentera

 

mm mm