mmm

 

mm

HEM

Kalender
Händelser i vårt område

Gästbok!

 
mmm mm

Öppet hus och parkour i Löa

13-03-12

I lördags hade friskolan i Löa öppet hus då alla blivande barn/elever samt föräldrar och övriga intresserade hade möjlighet att ta sig en titt där och få information om verksamheten. 

Kopparbergarns reporter var också där och togs emot av Jessica Gerebrand, som presenterade sig som ”resurskraft” och lotsades sedan in i ett klassrum, där rektor Richard Linder visade en grupp besökare hur man arbetar i en förstaklass.

I matsalen serverades kaffe och det var Margareta Gustafsson, ordförande i skolans styrelse, som skötte serveringen.
I Löa skola går elever från förskoleklass upp till och med sjätte klass, men där finns också avdelningar för förskola och fritids.Ute på skolgården stod tre av de äldre eleverna vid skolan för en uppvisning i en slags akrobatik som de kallar ”Parkourloa”. 

Det är deras egen variant av pankour, den framför allt i större städer populära sport, som går ut på att röra sig på ett smidigt, kontrollerat och snabbt sätt genom alla sorters miljöer. Hinder kan vara allt i omgivningen från hustak, stolpar, bänkar och trottoarkanter till träd, stenar, staket och murar.I den lokala variant som Benjamin Thunegård, William Eriksson och Marcus Karlsson visade upp, fick bland annat skolans utemöbler bli avstamp för våghalsiga volter och andra akrobatiska övningar. Även från marknivå kunde de unga killarna slå volter och göra andra trick.

Text och foto: Sture Ekmark

 

mm mm