mmm

 

mm

HEM

Kalender
Händelser i vårt område

Gästbok!

 
mmm mm

Ljusnarsbergs fiskevårdsområdesförening söker styrelsemedlemmar

14-03-27
Ljusnarsbergs fiskevårdsområdesförening har Årsstämma på Bångbro Herrgård ons 23/4 och tre av medlemmarna i styrelsen har flaggat för att de vill avgå. 

Föreningen, som har ca 400 medlemmar, borde kunna få fram nya krafter att ta vid. Två av de avgående är Björn Öringbäck och Inger Aftonljus, som innehaft ordförandeskapet resp. sekreterarjobbet. Även Torgny Magnusson säger ifrån sig sin plats i styrelsen.

- Det är inte alls betungande, säger Björn, men de flesta vet ju att Inger och jag fortsätter att hjälpa till med Kopparbergarn, som vi tänkte lägga ner. När det nu inte blev så, måste vi i stället välja bort andra uppdrag och det behövs framför allt några, som har idéer och tips om hur föreningen ska jobba vidare med fiskeården. 

- Vi har ju gjort en hel del under de år jag varit ordförande, fortsätter han, men idéerna sinar och orken likaså. Jag är ju inte längre så aktiv med fisket heller.

Tyvärr lyckades inte förra Årsstämman att tillsätta någon valberedning, men vi hoppas att det finns frivilliga krafter, som vill att föreningen ska finnas kvar. Hör gärna av er till Gösta Bergman, Lennart Åhlander eller Göran Edvardsson. Det går också bra att ta kontakt med oss på Kopparbergarn för vidare befordran.

Kommentera

 

mm mm