mmm

 

mm

HEM

Kalender
Händelser i vårt område

Gästbok!

 
mmm mm

Celebert besök i Ljusnarsbergs Församling

14-03-20

Under tiden 19 – 30 mars kommer biskop Youram Karusya från Karaguestiftet i Tanzania att besöka Ljusnarsbergs Församling. Västerås stift och Karaguestiftet har undertecknat ett samverkansavtal. På stiftets hemsida kan man läsa att det i huvudsak är tre viktiga saker man skall samverka i. Miljöfrågor, Musik och Kyrkans samhällsansvar.
Biskop Youram Karusya kommer att få en inblick hur det vardagliga arbetet inom församling pågår. Det är också många församlingsbor som ställer upp och visar vardagen i Ljusnarsbergs. 

Enligt programmet kommer han att på fredag äta sopplunch i församlingshemmet och lyssna på lokal folkmusik. På eftermiddagen tar Ställdalens Naturstudieklubb honom med ut i naturen för korvgrillning. På lördag kväll blir det ett besök i Ramsbergs kyrka för att höra Sacred Concert. På måndag skall ha deltaga i församlingens barn- och ungdomsverksamhetet.
Den 25 blir det ett teologiskt möte i Hjulsjö. Han kommer också att besöka Solgården.
Middagar och övernattningar kommer att ske hos enskilda församlingsbor och tjänstemän inom Ljusnarsbergs Församling.
Förhoppningen är att han åker hem till Tanzania med många trevliga minnen.

Text och Foto: Thyra Lundell

Kommentera

 

mm mm