mmm

 

mm

HEM

Kalender
Händelser i vårt område

Gästbok!

 
mmm mm

Generalsekreterare till Kopparberg

14-03-18

Bo Andersson, Föreningen Nordens generalsekreterare kommer på besök till Kopparberg i samband med den lokala avdelningens årsmöte fredagen den 21 mars. 

Mötet sker på Bångbro Herrgård med start klockan 18:00.
Bo Andersson kommer då inledningsvis att hålla ett anförande på temat Nordens Vägval och både medlemmar och allmänheten inbjuds att närvara. Efter Bo Anderssons framträdande visas ”Ljusnarsbergsfilmen” som spelades in i början av 1950-talet och visningen är också öppen för allmänheten. Frukt och dryck serveras.

Såväl Bo Anderssons anförande som filmvisningen är förlagda till möteslokalen i herrgårdens undervåning och efter den offentliga delen kommer även själva årsmötesförhandlingarna att äga rum där med deltagande av föreningens medlemmar och inbjudna gäster från grannföreningarna.
Föreningsmötet avlutas sedan med förtäring i matsalen.

Text Björn Öringbäck
Foto: Bo Anderssons Twittersida

Kommentera

 

mm mm