mmm

 

mm

HEM

Kalender
Händelser i vårt område

Gästbok!

 
mmm mm

Avfall – en framtidsresurs

14-03-03
Alla producerar vi avfall, men borta är den tid, då allt samlades på en soptipp strax utanför samhället. I dag är det sortering och återvinning som gäller och målet är att avfall ska tas till vara till 100 procent. Vid vår egen miljöcentral vid Skäret pågår arbetet med att slutbehandla den gamla deponin. Vi har träffat Göran Frykberg, som gärna berättar om vad som är på gång.- Slutbehandlingen har redan börjat, berättar Göran. Ungefär en femtedel är klar och arbetet fortsätter. Uppe på deponin ligger schaktmassor från bryggeriets utbyggnad och aska från värmeverket. Askan blandas med rötslam och bildar ett av flera tätningsskikt, medan andra skikt utgörs av speciella mattor som fungerar ungefär som gore-texkläder. De släpper igenom gas (bland annat metan) men stoppar vatten. Ytterligare en matta innehåller bentonitlera och är helt tät. Till sist läggs ett jordlager som bildar ett naturligt markskikt.

Inne på kontoret förevisar Göran de olika materialtyperna som används vid täckningen samt en karta över området där bland annat höjdförhållandena framgår.

- Vid kartläggningen används små obemannade flygplan som med hög precision mäter av terrängen, berättar Göran vidare. Avfallshantering i dag är full av tekniska lösningar, och totalt sett omsätts mer material än som nyproduceras. Det låter kanske konstigt, men eftersom återvinningen är så effektiv, är mycket av det vi får in sådant som redan cirkulerat ett eller flera varv.
- Avfall kan vara en resurs redan nu, och på många ställen utvinner man biogas till exempel. Att köra fordon på biogas är det i dag ett utmärkt användningsområde, både ekonomiskt och miljömässigt, men tyvärr är Skäret en för liten anläggning för att biogasen ska kunna tas till vara.

Gruvdrift på Skäret?

- I framtiden kan det tänkas att de gamla deponierna kommer att grävas ut och innehållet tas till vara, säger Göran och sticker till mig en färsk branschtidning som ligger på bordet. Här, du kan ta den!

”Landfill mining” kallas det internationellt, läser jag i tidningen och i första hand är det metaller som skulle kunna utvinnas. Bara här i Sverige beräknar man att en genomsnittlig deponi skulle kunna ge 50 000 ton. För närvarande är det dock inte lönsamt att bara för metallernas skull gräva ur en deponi, men om det finns andra skäl – miljöhänsyn tex – kan det vara aktuellt. Någon gruvdrift på Skärets lilla deponi blir det nog aldrig fråga om.

En sak är dock säker och det är att återvinning är en bransch som ständigt utvecklas. Nya utmaningar dyker upp, nya lösningar jobbas fram och en arbetare på en återvinningscentral är inte längre ”en gubbe som kör schaktmaskin” utan en kunnig och serviceinriktad person som hjälper oss med råd och anvisningar om hur vårt avfall ska tas tillvara på bästa sätt.

Text och bilder: Björn Öringbäck.

Kommentera

 

mm mm