mmm

 

mm

HEM

Kalender
Händelser i vårt område

Gästbok!

 
mmm mm

Årsmöte Föreningen Norden i Kopparberg

14-03-25
Föreningen Norden har haft årsmöte på Bångbro Herrgård. Till årsmötet kom det även representanter från Nora, Kumla, Rockhammar och Fellingsbros föreningar.

Mötet, som var öppet för allmänheten, inleddes Bo Andersson, generalsekreterare i Föreningen Norden. Han talade kring temat ”Nordens Vägval”. 

Han berättade att mellan 1990 och 2010 var det i det närmaste fritt fall för medlemsantalet i Föreningen Norden. Man minskade från 16000 till 9000 medlemmar. Lokalföreningarna minskade från 195 till 118 st. Men det var inte bara Föreningen Norden som hade problem. Folk orkar inte ta på sig styrelseuppdrag och liknande för flera år i taget, så man tittade på nya vägar.
Man insåg att det måste till drastiska förändringar och det gjorde man. Istället för att styrelsen kom med förslag till nya aktiviteter bad man ombuden vid stämmorna att komma med ideer.

Det blev succé. Man decentraliserar också kansliet ut till regioner i landet för att komma närmare medlemmarna och se de olika behoven och krafterna som finns regionalt. En annan väg var också, att där det var svårt att få ihop styrelser bildades mindre sektioner som hörde till en huvudförening. Sektionerna kommer med ideer och genomför projekt av olika slag men slipper styrelsearbete.

Föreningen Norden har också vänt sig utåt till andra partners. Ett exempel är att man tillsammans med Tyskland har fått uppdraget av EU att stå som administratörer för ett projekt i Östersjöområdet som gäller utbildning och arbetsmarknad.
Genom att tänka i nya banor är man på god väg uppåt igen och ser betydligt ljusnare på framtiden än 2010.

Allmänheten bjöds också på en visning av Ljusnarsbergsfilmen från början av 1950-talet. Det blev många glada och lite vemodiga kommentarer.
Efter filmen var det dags för medlemmar och inbjudna gäster att inta en smaklig måltid, följt av kaffe och kaka, i restaurangen.

Efter kaffet hölls årsmötet. Det leddes av Bo Andersson med Kaija Remonen som sekreterare.
Mötet beslöt att genomföra verksamhetsplanen för 2014. En av verksamheterna är ”Kura gryning” då man vänder sig till skolorna. Eleverna kommer till biblioteket. Det är högläsning och saft och bullar. En mycket populär verksamhet. 

Har man inte under året fått ihop en fungerande styrelse hålls ett extra årsmöte i november då man lägger ner föreningen i Kopparberg. De medlemmar som finns här kommer då att närmast vända sig till Noras Föreningen Norden.

Text: Thyra Lundell
Foto: Bengt Lundell

Kommentera

 

mm mm