mmm

 

mm

HEM

Kalender
Händelser i vårt område

Gästbok!

 
mmm mm

LIHF-möte med Budgetinformation

14-01-24

Ljusnarsbergs industri och hantverksförening fortsätter att hålla igång ett nära samarbete med kommunen. I torsdagskväll hölls ett möte på Alla Tiders Tages, och huvudpunkten var kommunens information om budgetläget 2014.
Efter ett kort inledningsanförande av föreningens ordförande, Jeanet van Dam, fick vi från Kopparbergar'n låna de närvarandes uppmärksamhet en stund för att berätta om våra planer på att driva tidningen som en förening, men mer om den delen kommer inom kort. Kommunchefen Bo Wallströmer och Sara Jonsson från kommunens ekonomiavdelning redogjorde sedan för budgetförutsättningarna 2014.
Alla vet ju att Ljusnarsbergs kommun är en av Sveriges minsta, beträffande folkmängden, och tyvärr har denna minskat ytterligare under 2000-talet. Men för år 2013 konstaterades med glädje en liten ljusning i form av en nettoökning om 16 personer. I budgetförutsättningarna kalkyleras dock en minskning igen för 2014.
Ett annat bekymmer är kommunens skulder, som sammantaget utgör 86000 kronor per invånare! Pensionsskulden svarar för en stor del, men också stora investeringar ligger bakom liksom för många tomma bostäder. Det finns dock en plan för skuldberget, och enligt denna är målet en minskning till 80000 kr/inv 2018.

Ändå är det enligt Bo Wallströmer en budget i balans, som i slutänden bör ge ett visst överskott.
Läget är totalt sett mycket bättre nu än för några år sedan då det handlade om olika akutlösningar för att ”hålla näsan över vattnet”. Ekonomin är fortfarande inte stark, men man har rättat in sig efter verkligheten, vilket bland annat bevisas av att kommunen inte tagit till några skattehöjningar på många år.

I pausen bjöds på fika och det fanns också möjlighet att köpa annat tilltugg, som pajer. Felicitas Nowak berättade också att Alla Tiders Tages ändrat inriktning på så sätt att man slutat med lunchservering, för att i stället satsa mer på fester.
Redan nu på lördag blir det dansbandsafton och sen följer arrangemangen tätt framöver.
Felicitas berättade också att bland annat köket fått sig en rejäl upprustning på sistone, och hon uttryckte också belåtenhet med satsningen på turism från framför allt Holland och Tyskland. Den resulterade i över 2000 gästnätter på campingen/vandrarhemmet förra året. Språkskolan röner också stort intresse, och är en bra grund för de människor som vill flytta sitt arbetsutövande som bland annat läkare eller veterinär, till Sverige.

Efter pausen blev det en frågestund kring budgeten och annat, som industrimark, upphandling, hjälp till nyföretagare mm. Mera aktiv marknadsföring för att förmå företag att etablera sig i kommunen efterlystes också.

Text och foto: Björn Öringbäck

Kommentera

 

mm mm