mmm

 

mm

HEM

Kalender
Händelser i vårt område

Gästbok!

 

mmm mm

Kopparbergar'n återuppstår!

14-01-21
”Ryktet om min död har visat sig vara betydligt överdrivet” är ett citat som tillskrivs flera olika personer, däribland Mark Twain, och nu kan det användas även av Kopparbergar'n.
Det enskilda företaget, ”Kopparbergar'n i dag” som hittills stått bakom utgivningen, kommer att ersättas av en allmännyttig ideell förening, vars namn ännu inte är fastslaget.
På ett öppet möte som hölls i Tingshuset i lördags, utsågs en interimstyrelse på sex personer och dessa har till uppgift att förbereda ett årsmöte, då namnfrågan, stadgar mm beslutas.
Därför kan vi inte i dagsläget berätta några detaljer, men föreningen kommer att vara öppen för alla och medlemsavgiften ska vara så låg att ingen behöver avstå för pengarnas skull.
Förslag på ordinarie styrelseledamöter finns redan nu, och de föreslagna har tillfrågats och accepterat. Med största sannolikhet kommer jag, Björn, att ingå i styrelsen och även fortsättningsvis vara ansvarig utgivare.

Jag kommer också att fortsätta som reporter, fotograf och skribent, men kanske inte i samma omfattning som tidigare. Redan nu har några nya personer anmält sitt intresse för att skapa material för Kopparbergar'n, men vi behöver ännu fler. Det är i princip öppet för alla, att lämna in bidrag i ord och/eller bild, men vi skulle gärna se att vi också får några fasta medarbetare, som bevakar vad som händer i trakten. Detta gäller för både geografiska platser och intresseområden.

Geografiskt sett vill vi gärna utöka spridningsområdet till nya platser, bland andra Hjulsjö-Bredsjö, Guldsmedshyttan – Storå, Stråssa – Ramsberg, Löa – Rällså. På dessa platser, men även inom vår egen kommun vill vi ha kontaktpersoner, som inte alltid behöver producera artiklar och bilder på egen hand. Men de skulle kunna ta på sig en uppgift att vara ett slags ”påknuffare” som ser till att sånt som händer i det egna närområdet, blir känt.

Vi vill också fylla på Kopparbergar'n med delvis nytt innehåll, genom att ha skribenter för olika intresseområden. Familjesidan ska växa, och vi kan ha ”spalter” om trädgård och odling, natur och miljö, fritid och hobby, mm mm. Nyheter inom näringsliv och kommunal verksamhet kan få större utrymme. Vad som händer inom barnomsorg, skola och äldreomsorg bör uppmärksammas kontinuerligt. Föreningslivet är vittomfattande, och förtjänar plats i Kopparbergar'n, men större ansvar måste nog avkrävas de enskilda föreningarna, att självmant inrapportera om sina verksamheter.

För intresserade, som i dag inte känner sig så säkra på hur man för över bilder från telefon eller kamera till dator och e-post kommer vi att ordna enkel utbildning, och om så behövs kan vi nog även ordna en liten skrivarkurs. - Ingenting ska vara krångligt eller svårt, bara roligt och enkelt.

För att nå en utökad kontakt med medarbetare och andra, skulle Kopparbergar'n behöva en egen liten lokal i centrala Kopparberg. Efter en tidigare vädjan om detta har vi fått en del förslag, men eftersom den blivande föreningen inte kan räkna med några större inkomster, måste lokalkostnaderna hållas på en synnerligen blygsam nivå, kanske som en form av sponsring?

På tal om det ekonomiska vill vi upplysa om att Kopparbergar'n även fortsättningsvis gärna tar emot annonser från olika näringsidkare, samt föreningarna. Intäkterna kommer i första hand att användas för att täcka föreninges omkostnader, men ett eventuellt överskott ska gå till stöd för ungdomar och äldre i kommunen.
Alla annonser som finns i Kopparbergar'n just nu, är gratis, men från och med att den nya föreningen registrerats kommer den att börja fakturera.

Text: Björn Öringbäck

Kommentar

Gunnar Å
Mycket glädjande nyhet. Bara ett önskmål. Behåll den positiva ton som funnits i gamla Kopparbergar'n. Negativa diskussioner kan ske på annat håll.

Kopparbergar'n
Jodå, det är tänkt att tidningen ska vara positiv även i fortsättningen. Det är det, som är Kopparbergarn's anda.

Kjell riksson
Hej. Vi är säsongscampare på Klacken och har mycket nytta av artiklar i Kopparbergarn. Saknaden skulle vara stor om den försvann. Det var genom den som informationen kom oss till del när Klacken bytte ägare. Vi bor i Skultuna 11 mil från Klacken. Tack för att Ni finns och hoppas Ni kan fortsätta.

Kommentera

 

mm mm