mmm

 

mm

HEM

Kalender
Händelser i vårt område

Gästbok!

 
mmm mm

Föreningen Kopparbergar'n snart redo!

14-01-26
Inom en nära framtid tar en förening över utgivningen av Kopparbergar'n. Föreningens namn är ännu inte beslutat, men om inget hinder läggs i vägen, kommer den att heta ”Föreningen Kopparbergar'n”.

En interimstyrelse har en tid jobbat med att förbereda ett konstituerande årsmöte, då beslut kommer att tas angående bland annat föreningens namn, stadgar och styrelse.

Det konstituerande årsmötet kommer att hållas på Alla Tiders Tages i Bångbro, och inbjudna är alla som är intresserade av att Internettidningen Kopparbergar'n lever vidare i samma anda som tidigare.
Tiden är 2014 02 16 klockan 14:00. Välkomna!
Kaffe/Te med smörgås eller kaffebröd finns att köpa.

Vi är nu många fler som på olika sätt kommer att engagera oss i arbetet, och från att ha varit nedläggningshotad, reser sig nu Kopparbergar'n ur askan som en fågel Fenix, med en uttalad målsättning att bli den viktigaste lokala informationskanalen för Ljusnarsbergs kommun med omnejd. 
Precis som tidigare kommer artiklarna i Kopparbergar'n att lyfta fram allt positivt som händer i vårt område. Men inget är ju så bra, att det inte kan bli bättre, och för den som vill vädra sitt missnöje i något ärende av allmänt intresse, står vår insändarsida öppen.
På debattsidan lämnar vi också utrymme för de politiska partierna att ta upp kampen inför valet.

Vi hoppas på att ännu fler engagerar sig i att föra fram vad som händer i samband med det egna intresset, eller på platsen där man bor, och vi välkomnar läsarnas bidrag av alla slag, till exempel egna berättelser från nutid eller från förr, minnen från det gamla Kopparberg, (Bångbro, Ställdalen, Dammen, Stjärnfors, Högfors osv) i våra hjärtan.
På familjesidan kan man gratta sina nära och kära, och vi kommer om vi bara får vetskap om det, att presentera de nyinflyttade invånare som önskar medverka.

Kopparbergar'n ska fortsättningsvis drivas helt ideellt och hela överskottet av influtna medel ska gå tillbaka till kommunens invånare, främst ungdomar och åldringar.

Tillsammans kan vi bygga en stark och positiv bild av vår bygd och dess befolkning.
Stöd Föreningen Kopparbergar'n! Bli medlem! 

Text och foto: Björn Öringbäck

Kommentarer

Kjell Erikson
Hej. Vi är säsongscampare på Klacken och har mycket nytta av artiklar i Kopparbergarn. Saknaden skulle vara stor om den försvann. Det var genom den som informationen kom oss till del när Klacken bytte ägare. Vi bor i Skultuna 11 mil från Klacken. Tack för att Ni finns och hoppas Ni kan fortsätta.

Annika Granberg Knauss
Jag tycker det är toppen om Kopparbergarn får bestå som nättidning och flera hjälper till.


Kommentera

 

mm mm