mmm

 

mm

HEM

Kalender
Händelser i vårt område

Gästbok!

 
mmm mm

Årsmöte i Ljusnarsbergs Trädgårdsförening

14-02-24
Mötet började med sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Årsmötet valde Margareta Torstensson till ordförande. 
Till övriga ledamöter valdes Elisabet Lenne’, Gunilla Andersson, Eva Kjellson, Thyra Lundell, Ingrid Karlström och Birgitta Palm Andersson.

Vid ett efterföljande konstituerande möte valde styrelsen Elisabet Lenne’ till kassör och Gunilla Andersson till sekreterare.

När årsmötets dagordning var avverkad blev det en stunds fritt prat över en kopp kaffe och när kaffet var urdrucket tog Madeleine Lindkvist, från Storå bär och grönsaker, över ord och bild. 

I sju år har man nu bedrivet odling av grönsaker och bär på Brunnstorps gård. Odlingarna är idag 4 ha stora.
Mötets 38 deltagare fick följa med ett år på handelsträdgården.
Det började med att torkade bondbönor fick släppa till sina bönor inför vårens sådd. Arbetet genomfördes vid köksbordet. Bondböner är mycket proteinrika.

Under vintern skall också alla papper till Länsstyrelsen och Kravstyrelsen fyllas i. Det ställs stora krav för att få klassas som kravodlare. Bl.a är gröngödsling ett krav. En viktig växt är klöver.
EU reglerar vilket utsäde som får användas.

I slutet på februari börjar frösådden på bl.a paprika sedan kommer tomater och andra växter som behöver tid på sig för att ge skörd. Allt sker i köket. Så småningom när de småplantorna behöver skolas om gör man ett litet växthus av bubbelplast i stora växthuset.
De första växterna som sätts på friland är gul- och röd lök.

Madeleine visade också på egentillverkade hjälpmedel för att förenkla sådd och rensning. Storå bär och grönsaker är med i en internationell volontärförening vilket göra att de får hjälp under odlingssäsongen. Volontärerna har många nationaliteter har kommit till Storå under åren.

Förutom försäljning i gårdsbutiken torgar Madeleine i Lindesberg en gång i vecka under sommar och höst. Självplockning av jordgubbar och hallon är också en del intäkterna. 
Det var en mycket engagerad föreläsning som fångade åhörarnas intresse fullt ut och enligt Madeleine en livsstil att driva Storå bär och grönsaker och det kan man förstå. 

Text: Thyra Lundell (tyvärr utan kamera)

Bild från odla.nu 

Kommentera

 

mm mm