mmm

 

mm

HEM

Kalender
Händelser i vårt område

Gästbok!

 
mmm mm

Årsmöte i Ställdalens Naturstudieklubb.

14-02-24

Är detta möjligen ett rekord? Willy Andersson har innehaft förtroendet som kassör i SNK sedan föreningen bildades av ett gäng naturintresserade ungdomar år 1957. Med all rätt har nu Willy avsagt sig kassörskapet efter 57 års ekonomiredovisning. 

Ytterligare en veteran som varit föreningen trogen sedan starten är Gunnar Björkman som varit aktiv i föreningens styrelse sedan starten bl.a. som dess ordförande under en tid och under senare år som vice ordförande. Gunnar har nu på egen begäran lämnat sin ordinarie post i styrelsen. All heder för Willys och Gunnars mångåriga insatser i föreningen.

26 medlemmar hade trotsat plaskvädret för att delta i årsmötet som hölls på Bruksgården i Ställdalen. Mötet öppnades av ordf. Thyra Lundell som också valdes att leda mötet denna dag. Efter välkomsthälsning följdes en stadgeenlig dagordning där styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året följt av val av styrelse och kommittéer för föreningens fortsatta verksamhet.

Thyra Lundell fick fortsatt förtroende att vara SNK:s ordförande för sjuttonde året i följd. Som ny i styrelsen invaldes Lars-Erik Pettersson som vid styrelsens konstituerande efter årsmötet valdes till ny kassör efter Willy Andersson. Till vice ordförande valdes Märta Dahlberg och sekreterare Inger Ljungkvist. Övriga ledamöter i styrelsen är Willy Andersson, Hans Eriksson och Kjell Hansson. 

Ledamöter till aktivitetskommittéer valdes. Dess uppgift är att hålla verksamheten igång. En trivselgrupp har det viktiga ansvaret att tillse att medlemmarna bl.a. får fylla magarna med kulinariska läckerheter vid klubbens sammankomster. Utflyktsgruppens uppgift är naturligtvis att i vår natur finna intressanta studieobjekt för förkovran av naturkunskaper med dagsutflykter och längre resor. Kommittén för naturvandrarna har till uppgift att inom närområdet göra kvällsutflykter till intressanta objekt. Efter intag av en mycket välsmakande grönkålssoppa med tillhörande hembakat matbröd var det dags för bildvisning. Fredrik Risberg, son till vår i naturfotokretsar rikskända Ulf Risberg från Bastkärn, hade lovat att visa naturbilder från sina strövtåg i naturen. Oturligt nog hade Fredrik drabbats av influensa och kunde därför inte personligen närvara. 

Fredriks far Ulf tillsammans med brodern Martin hade åtagit sig att visa Fredriks bilder. Det blev en fin skildring av vad vi med stort tålamod och tur kan uppleva i vår natur. Vackra naturvyer som skildrar årets och dygnets skiftningar med stämningsbilder av vinterlandskap, stjärnhimlar och norrsken. Vår fågelvärd skildrades med bl.a. hönsfåglar såsom våryra orrar, tjädertuppar och järpe. Våra ugglor ligger Fredrik varmt om hjärtat. Fina bilder av flertalet av de ugglearter vi kan möta i våra trakter visades. Pärluggla, hökuggla, jorduggla, sparvuggla, slaguggla och lappuggla. Intressanta bilder på vildsvin med kultingar, älg och rådjur, grodor, paddor och fjärilar stod också på bildmenyn. Vår ordförande Thyra tackade Fredrik via fadern Ulf för den fina bildvisningen.

Avgående kassören Willy Andersson och avgående v. ordf. Gunnar Björkman fick motta blommor för sitt mångåriga engagemang i Ställdalens Naturstudieklubb vilket med detta inte upphör.

Sammankomsten avslutades med kaffe och tårta.

Text och foto: Bengt Lundell

Kommentera

 

mm mm