mmm

 

mm

HEM

Kalender
Händelser i vårt område

Gästbok!

 
mmm

 

Turistföreningen på Stora Gården

14-04-13

STF, Svenska Turistföreningen Bergslagen träffades i onsdags på Gamla Gården 
i Kopparberg för att ta del av EU-projektet Bergkrafts arbete under de gågna 
åren. Gunilla Pöchhacker tog emot och gav 10-talet besökare en informativ genomgång och presentation av projektets alla uppgifter och arbetsfaser, vilka inte går att sammanfatta på dessa rader. Däremot visar den bifogade bilden grafiskt en del av de många delprojekt Bergkrafts EU-projekt bestått av. 

Nu väntar man på att tiden ska gå tills det blir möjligt igen att söka medel för ett nytt projekt för att kunna fullfölja de stora arkivarbeten som påbörjats. De handlar om, var, när och hur malm och gruvor exploaterats i Sverige 

Text och foto: Monika Käller

Kommentera

 

mm mm