mmm

 

mm

HEM

Kalender
Händelser i vårt område

Gästbok!

 
mmm mm

Reningsverket i Bångbro

14-04-04
Kopparbergarens utsände har många gånger kört förbi skylten Reningsverk i Bångbro och sett de röda ladliknande byggnaderna och väldigt nyfiket undrat hur det ser ut inuti. Vad pågår därinne egentligen? Hur renas vårt avloppsvatten?Sagt och gjort. Ett besök bokades och rundvandringen började. Ciceroner var driftstekniker Bosse Aronsson och va-tekniker Sophie Bergkvist.

Allt skit hamnar i Bångbro fick tidningens utsände höra när familjen bosatte sig i Bångbro och idag besannades detta.
Från Mossgruvan och Högfors via Ställdalen pumpas avloppsvatten till reningsverket. Slamavskiljning sker i Hörken, Silverhöjden, Yxsjöberg och i Ställberg. Det grova körs till Bångbro för att bli gas som värmer upp anläggningen. Allt hamnar verkligen i Bångbro. Kapaciteten på reningsverket är sannerligen inte att förakta. Det är norra länsdelens största och kommer som god tvåa i länet. Det kan ta hand om avloppsvatten från 80 000 personer. Jodå – siffran stämmer. Det har vi Bosse Aronssons ord på.
Så många lär vi nog aldrig bli i Ljusnarsberg men vi har ett stort bryggeri som också behöver rena sitt avlopp.Avloppsvattnet går igenom flera steg för att bli rent och fint. Mekanisk avskiljning först och sen vidare till biobäddar där mikroorganismerna får jobba på. Sen vidare till bassänger där vattnet får vila och partiklar kan sjunka undan. Sist filtreras det genom fyra jättelika sandfilter i form av silon som innehåller 18 kubikmeter sand. Den här ordningen förvandlar det skitiga, ja rent äckliga, vattnet till rent. Varje steg i processen övervakas noga. När vattnet lämnar byggnaden är det klart och fint. Det har jag själv fått se prov på.

Provtagningar tas kontinuerligt. Övergödning av vattendrag är inte önskvärt så fosforhalten ska hållas under kontroll.Pumpljud och porlande vatten från inomhusbassängerna hörs i byggnaden men lukten är inte påträngande. Kopparbergarens utsände var beredd på värsta doftchocken men den uteblev. 
Turligt nog…Någon hade skrivit ett visdomsord på tavlan.

Text och foto Birgitta Palm Andersson

Kommentera

 

mm mm