mmm

 

mm

HEM

Kalender
Händelser i vårt område

Gästbok!

 
mmm  

Årsmöten i Yxsjöberg

14-04-24
Yxsjöbergs Byförening och Yxsjöbergs Idrottsklubb hade årsmöten på påskdagens eftermiddag. Mötena hölls i Hotellet.

Byföreningens årsmöte öppnades av Torsten Forsström. Till ordförande för årsmötet valdes Hans Karlsson. Ordinarie sekreteraren Ingegerd Pincin valdes till årsmötets sekreterare.
Till ny ordförande för föreningen valdes Nicklas Strandberg.
Styrelseledamöter på 2 år blev Kalevi Myllymäki och Nils Erik Nilsson.
Representant till byrådet blev Bertil Johansson.

Nödvändiga underhållsarbeten på bystugan skall ske, med början i år.
Valborg skall firas, som vanligt, med samling vid kiosken. Kaffe och korv ska serveras. Brasan tänds kl. 21.00.
Midsommarfest ska det bli även i år. Detaljerna bestäms på möte den 7 juni.

Sedan följde Idrottsklubbens årsmöte.

Ordförande för mötet var Nils Erik Nilsson och sekreterare Anna Lena Nilsson.
Till ordförande på 2 år valdes Nils Erik Nilsson.
Till ledamot på 2 år valdes Simon Larsson.
Motionsspåret har fått ett lyft för 26 970 kr.
Skidspåret i Yxsjöberg är omtyckt och väl frekventerat. Det bestämdes, att en vägvisare till skidspåret, som börjar vid Mässen, skall sättas upp vid vägen.
Idrottsklubben har ansvar över badplatsen med bryggor och klippning av gräset.
Valborg och midsommar firas tillsammans med byföreningen.

I pausen mellan mötena serverades smörgåstårta och kaffe.

Vid kaffebordet sitter Elisabet Viitaniemi, Olavi Kropsu, Kennet Andersson, Ingegerd Pincin, Leif Larsson, Anna Lena Nilsson och Anki Garnell.

Text och foto: Märta Dahlberg 

Kommentera

mm mm