mmm

 

mm

HEM

Kalender
Händelser i vårt område

Gästbok!

 
mmm mm

Årsmöte med gott tilltugg

14-04-03

Ljusnarsbergs Indusrri- & Hantverksförening har haft årsmöte på Bångbro Herrgård. Ett 15-tal medlemmar ställde upp och Jeanet van Dam höll i "ordförandeklubban". 

Årsmötesförhandlingarna gick snabbt, eftersom allt var väl förberett och endast en ändring tillkom, nämligen att årsavgiften kommer att höjas till 400:- 2015. Anledningen är att alla arrangemang föreningen ordnar kostar.

Jeanet hade däremot en hel del information.

Den 22/4 kommer att ordnas ett studiebesök på Spendrups. Högst 20 deltagare kan komma med och detta ordnas för Industrigruppen, vilken innehåller företag med tillverkning.

12/5 företagsträff med politiker ang resultat av företagsklimat-rankningen. Svensk näringsliv kommer att vara moderator.

LIHF kommer inte längre att stå värd för pub-kvällar, men kommer att ordna egna träffar.

Föreningen önskar att näringslivet får en egen budget så att där finns ekonomiska möjligheter att uppnå målen i vision 2020.

Man diskuterade också företagsbesöken. De har tidigare varit näringslivschefens uppgift, men ändrats till att kommunledningen gör besöken. Nu undrar man om det går att byta tillbaka, eftersom det ändå är näringslivschefen som ska representera företagen. 

Kommunerna i norra länsdelen ska få ett Nyföretagarcentrum med en anställd som bl.a. ska hjälpa nya företagare. De etablerade företagen får bidra med medel, för det kommer att gynna dem.

LIHFs hemsida försvann en dag när servern rasade, men en ny är på gång. Där kommer det att finnas en lista på alla medlemmar där. Man ska också försöka få en plats på "ICA-hyllan" där man kan få ut information.

Efter mötet gick alla upp till salongen för en lättare måltid. Den visade sig nog så väl tilltagen och ingen behövde gå hungrig från bordet. Stämningen var öppen och positiv och deltagarna hade trevligt umgänge.

Text: Inger Aftonljus
Foto: Björn Öringbäck

Kommentera

 

mm mm