mmm

 

mm

HEM

Kalender
Händelser i vårt område

Gästbok!

 
mmm mm

Årsmöte i Ställdalens Byalag

14-04-01
Ställdalens Byalag är en livaktig förening som årligen genomför många aktiviteter till Ställdalsbornas trivsel och trevnad. Måndagscaféerna i byalagslokalen är bara ett i raden av omtyckta arrangemang. Uppsnyggning av gemensamma områden i samhället är en annan viktig angelägenhet, men byalaget konstaterar att det på senare år varit svårt att engagera folk till exempelvis städdagar. På årsmötet beslöts att tillsätta en kommitté, bestående av Inger Ljungkvist, Inger Tilz, Bengt Andersson och Jimmy Hoppe, med uppdraget att knyta roliga och familjevänliga aktiviteter till städdagen, för att göra den lite mer lik en folkfest.

Måndagscaféerna kommer man att fortsätta med, eftersom många äldre är flitiga besökare, men man efterlyser också verksamhet som kan locka flera unga.

I styrelsen blir det också några förändringar i och med att Eskil Stopp, som varit ordförande i ganska många år, har aviserat att han tänker tillbringa mycket tid tillsammans med släkten som bor i Småland och vill därför avgå så snart frågan om hans efterträdare är löst. En person är vidtalad och eventuellt blir det skifte på tronen i höst.

Sekreterarjobbet har länge skötts av Ingalill Ohlström, men hon har nu bett att få kliva av uppdraget och någon ersättare har ännu inte tillsatts, men vice sekreterare Kaija Remonen ser till att nödvändigt skrivarbete utförs till dess att ny sekreterare finns på plats. Ordförande för mötet var Willy Andersson.

Sammanställt av Björn Öringbäck, uppgiftslämnare Kaija Remonen

Kommentera

mm mm