mmm

 

mm

HEM

Kalender
Händelser i vårt område

Gästbok!

 
mmm  

Frigörande dans

13-09-22

Det är mycket man får vara med om som reporter i Kopparbergar'n, särskilt som den ständigt pådrivande nyfikenheten får oss att undersöka den begränsade del av världen, som har sitt centrum i Ljusnarsbergs kommun.

Nu hade det kommit till vår kännedom att i det gamla missionshuset i Bångbro (numera atelje/galleri) bedrivs på tisdagskvällarna något som kallas frigörande dans.

Minna Roselli, bosatt i Hörken, leder verksamheten.
- Skriv att det är en tjock tant i 50-årsåldern som gillar att dansa, presenterar hon sig själv med ett skratt.
Men sen berättar hon lite om vad frigörande dans innebär, och bakgrunden till att hon sysslar med detta.
- För min del började det på ett ungdomsläger i Tyskland på 1980-talet. Jag kände helt enkelt för att röra mig helt spontant till musik, och fick direkt några som gillade det och vi bildade en dansgrupp.
Hemma i Sverige fortsatte jag dansa på det här sättet och under en tid i Stockholm på 90-talet var vi en grupp där som dansade när vi hade tillgång till någon lämplig men billig lokal.
Så småningom kom jag att läsa ”Vägen till extas” av amerikanskan Gabriella Roth, och då upptäckte jag att hon skrev om sånt som jag redan sysslade med.
Men hur dansar man?- Dansen ser ut ungefär som dansteater ... om dansaren så vill, säger Minna, Dansen kan se ut hur som helst. var och en tar musiken till sig och uttrycker känslan ... kanske minnen ... lusten .... med kroppen i dans. Inga prestationskrav. Alla rörelser är rätta. har dansaren ingen rytmkänsla, så lider ingen för det. Kroppen får rörelse och mår bra. sinnen får uttrycka sig och mår bra för det. Som man brukar dansa vid köksbänken fast i grupp. Man behöver inte bry sig om gruppen men man kan dansa tillsammans om dansarna så vill. 

På internetsidan fridans nu läser vi också:
I den Frigörande Dansen lyssnar vi inåt och lockar fram rörelser som vi inte brukar göra. Vi blundar, eller har halvt slutna ögon för att utestänga omvärlden och koncentrerar oss på oss själva. Vi låter kroppen få utrycka de stämningar, känslor och bilder som finns inom den. Inga krav. Inga bestämda steg. Inget rätt eller fel. Vi släpper föreställningar och hämningar som hindrar kroppens ursprungliga lust att röra sig och låter musiken inspirera oss. Musik från olika kulturer och tidsåldrar.

Liksom vår kropp har ett begränsat rörelsemönster, så rör sig våra tankar i begränsade banor. Vanans makt begränsar våra möjligheter till ett friare tänkande och ett rörligare liv. När vi i dansen rör oss på sätt som vi inte brukar, öppnar vi energiströmmar. Blockerad, ”sovande” energi kommer i rörelse. Vad som händer då är naturligtvis individuellt, men här är några exempel. 

  • Närvaron i kroppen och nuet stärker kroppsmedvetandet och självkänslan. 

  • Livslusten och ditt allmänna hälsotillstånd förbättras.

  • Hämningar kan släppa och din personliga lyskraft blir förstärkt.

  • Kreativiteten vaknar till nytt liv och stärker handlingskraften och livsglädjen.

  • Tankarna blir klarare och du lär dig sätta tydligare gränser.

  • Du kommer närmare ditt emotionella liv och vågar tillåta och utrycka dina känslor. Du känner dig mer levande och fungerar bättre både i arbetet och på fritiden.

- Höstens dansprogram har precis börjat och ännu är det lite glest med deltagare, så det finns plats för fler, säger Minna. Och så drar de iång.

Själv sitter jag iakttagande på en bänk en stund, men det är klart att även Kopparbergar'n måste ta några steg och prova på. Jo då, trots permanent dålig rygg, kraftig övervikt och slitna leder, så kunde man ändå vara med och ingen behöver ju prestera någonting annat än att försöka må lite bättre. Nu blev det ett alltför kort inhopp för att ge några ”statistiskt säkerställda resultat”, men efteråt mådde jag i varje fall inte sämre.

Text och foto:Björn Öringbäck

Kommentera

mm mm